RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 07.03.2016 - 13.03.2016 r.