RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 07.02.2011 - 13.02.2011 r.