RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 06.12.2010 - 12.12.2010 r.