RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 05.07.2010 - 11.07.2010 r.