RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 05.04.2010 - 11.04.2010 r.