RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 04.09.2017 - 10.09.2017 r.