RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 03.01.2011 - 09.01.2011 r.