RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH - notowania za okres: 01.02.2016 - 07.02.2016 r.