RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik - grudzień 2011 r.