RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik 2015 - grudzień 2015 r.