RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik 2014 - grudzień 2014 r.