RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik 2013 - grudzień 2013 r.