RYNEK CUKRU - notowania za okres: październik 2012 - grudzień 2012 r.