RYNEK CUKRU - notowania za okres: marzec - maj 2017 r.