RYNEK CUKRU - notowania za okres: marzec 2012 - maj 2012 r.