RYNEK CUKRU - notowania za okres: maj - lipiec 2010 r.

Badane są ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego oraz wielkość sprzedaży w podziale na cukier kwotowy i pozakwotowy.

Biuletyn przygotowuje:
Marta Wróblewska - adres e-mail: marta.wroblewska@minrol.gov.pl

Do pobrania: cukier_06_10.pdf (84,7 kB)