RYNEK CUKRU - notowania za okres: maj 2014 - lipiec 2014 r.