RYNEK CUKRU - notowania za okres: maj 2013 - lipiec 2013 r.