RYNEK CUKRU - notowania za okres: lipiec 2015 - wrzesień 2015 r.