RYNEK CUKRU - notowania za okres: lipiec 2014 - wrzesień 2014 r.