RYNEK CUKRU - notowania za okres: lipiec 2012 - wrzesień 2012 r.