RYNEK CUKRU - notowania za okres: grudzień 2009 - luty 2010

Badane są ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego oraz wielkość sprzedaży w podziale na cukier kwotowy i pozakwotowy.

Biuletyn przygotowuje:
Lidia Korytkowska - adres e-mail: Lidia.Korytkowska@minrol.gov.pl

Do pobrania: cukier_luty_10.pdf (65,5 kB)