RYNEK CUKRU - notowania za okres: czerwiec - sierpień 2010 r.

Badane są ceny sprzedaży cukru konfekcjonowanego oraz wielkość sprzedaży w podziale na cukier kwotowy i pozakwotowy.

Biuletyn przygotowuje:
Marta Wróblewska - adres e-mail: marta.wroblewska@minrol.gov.pl

Do pobrania: cukier_07_10.pdf (83,8 kB)