RYNEK CUKRU - notowania za okres: czerwiec 2015 - sierpień 2015 r.