RYNEK CUKRU - notowania za okres: czerwiec 2014 - sierpień 2014 r.