RYNEK CUKRU - notowania za okres: czerwiec 2013 - sierpień 2013 r.