RYNEK CUKRU - notowania za okres: czerwiec 2012 - sierpień 2012 r.