RYNEK CHMIELU - styczeń 2010 r.

Dane dotyczące skupu chmielu zrealizowanego w styczniu 2010r. nie zapewniają właściwej informacji o poziomie cen, w związku z tym biuletyn za ten okres nie zostanie opublikowany.

Do pobrania: