Informacja dotycząca 1055 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 15 listopada 2007 r.

czwartek, 29 listopada 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) zawarte w nim informacje nie są wiążące!!! NOTATKA Z POSIEDZENIA Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny