Informacja dotycząca 1047 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 1 marca 2007 r.

wtorek, 15 maja 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1047 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 1 marca 2007 r.

Posiedzenie komitetu odbyło się na marginesie posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.
  
Wymiana poglądów i możliwa prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 otwierające i zarządzające kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 dotyczy zarządzania kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę oraz mięso bawole pochodzące z Argentyny, Australii, Brazylii, Kanady, Nowej Zelandii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Urugwaju. Kontyngenty otwierane są na zasadzie wieloletniej na okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku kolejnego. Przywóz mięsa w ramach ww. kontyngentów obłożony jest cłem ad valorem w wysokości 20%. W związku z przyjęciem
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającym wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz
(Dz. Urz. UE L 238, str. 13), które będzie stosowane do pozwoleń przewozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 lipca 2007 r., Komisja Europejska dostosowała do jego zapisów rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97.
Wynik głosowania:
   
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 3 głosy,
nieobecni: 0 głosów
Projekt został przyjęty.

-------------------------------------------------------

Sporządziła:
Justyna Stocka
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 44
e-mail:
justyna.stocka@minrol.gov.pl