Informacja dotycząca 1031 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 7 grudnia 2005 r.

czwartek, 15 grudnia 2005 r.

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1031 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 7 grudnia 2005 r.

  
Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta
          
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
                
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 47 tygodniu 2005 r.
         
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
           
Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia obniżającego dotychczasowe stawki refundacji wywozowych średnio o 10% oraz zmniejszającego kary dla operatorów z 11€/100kg do 10€/100kg w odniesieniu do specjalnych refundacji wywozowych.
          
Wyniki głosowania:
         
ZA - 102 głosy
PRZECIW - 202 głosy
Wstrzymali się od głosu – 14 głosów
Nieobecni: 3 głosy
         
3. Wymiana poglądów i głosowanie nt. projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole.
           
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 ustala zasady administrowania kilku wieloletnich kontyngentów na przywóz wysokiej jakości wołowiny. W rezultacie negocjacji pomiędzy Komisją Europejską i Nową Zelandią w ramach art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994, listy koncesyjne Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji zostały włączone w listy UE 25 a roczny kontyngent wysokiej jakości wołowiny został zwiększony o 1 000 ton. W związku z tym, zmieniono odpowiednio wielkości wymienione w artykule 1 i 2 rozporządzenia 936/97.
          
Wyniki głosowania:
 
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
  
Głosowanie odbyło się w trybie „sous réserve” tzn. pod warunkiem przyjęcia rozporządzenia Rady w tej sprawie.