Informacja dotycząca 695 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 29 listopada 2007 r.

czwartek, 6 grudnia 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) zawarte w nim informacje nie są wiążące!!! NOTATKA Z POSIEDZENIA Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 103,36 kB)