Informacja dotycząca 672 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 18 stycznia 2006 r.

poniedziałek, 13 lutego 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!! 

NOTATKA Z 672 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 18 stycznia 2006 r.

KOMISJA PODJĘŁA DECYZJĘ O ODWOŁANIU
ZAPLANOWANEGO SPOTKANIA