Stanowiska

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie przyjmuje w formie uchwał stanowiska wypracowywane przez eksperckie zespoły zadaniowe Rady.

Stanowiska są następnie przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.