Skład przedstawicieli Zespołu ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1. 

Butka

Stanisław

Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP

2. 

Dominiak

Łukasz

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza

3. 

Gantner

Andrzej

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

4. 

Gołębiowski

Mariusz

Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”

5.

Juszkiewicz

Renata

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

6. 

Leonkiewicz

Jacek

Animal By Products - Polski Związek Przetwórców

7. 

Maliszewska

Agnieszka

Polska Izba Mleka

8. 

Przeździak

Maciej

POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych

9. 

Ptaszyński

Maciej

Polska Izba Handlu 

10. 

Rodziewicz

Janusz

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

11. 

Stępień

Adam

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju 

12. 

Szmulewicz

Wiktor

Krajowa Rada Izb Rolniczych

13. 

Wesołowski

Bronisław

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

14. 

Wiwała

Leszek

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy