Skład przedstawicieli Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Białek

Arkadiusz

Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin

2.

Boguta

Witold

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

3.

Dereziński

Leszek

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

4.

Godlewski

Piotr

Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR

5.

Krajewski

Karol

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  

6.

Makosz

Eberhard

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

7.

Mucha

Marcin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

8.

Płoszaj

Tadeusz

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

9.

Różański

Wiesław

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

10.

Rutkowski

Dariusz

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"

11.

Suszyński

Dariusz

Związek Młodzieży Wiejskiej

12.

Wierzbicki

Jerzy

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

13.

Wysocki

Grzegorz

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

14.

Ziejewska

Krystyna

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza

15.

Zięba

Stanisław

Krajowa Izba Gospodarcza