Posiedzenie zespołu ds. Promocji

wtorek, 6 marca 2018 r.

14 marca 2018 r. godz. 11.00 sala 49.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Planu prac Zespołu ds. Promocji na rok 2018.
  4. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Strategii promocji żywności MRiRW" i działań w tym zakresie w roku 2018.
  5. Informacja KOWR nt. Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz dyskusja nt. zagadnień funkcjonowania Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
  6. Dyskusja nt. podjęcia kompleksowych i spójnych działań promocyjnych polskiej wieprzowiny na rynku krajowym, UE i krajów trzecich (w tym zmiana stosownych przepisów o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) w kontekście zagrożeń związanych z ASF dla stanu i przyszłości polskiego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny.
  7. Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie koordynacji oraz spójności działań promocyjnych polskich produktów rolno-spożywczych w UE i krajach trzecich w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości.
  8. Dyskusja w sprawie promocji produktów zarejestrowanych lub aplikujących o rejestrację jako Chroniona Nazwa Geograficzna, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oraz wsparcie  instytucjonalne dla promocji produktów ekologicznych i stworzenie systemu pomocy dla tego kierunku produkcji i przetwórstwa.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.