Posiedzenie zespołu ds. Promocji

poniedziałek, 13 listopada 2017 r.

16 listopada 2017 r. godz. 11.00, sala 49

Głównymi tematami będą: dyskusja nad ostatecznym kształtem dokumentu „Strategii promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” oraz praktyki funkcjonowania wsparcia promocji z Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych po wejściu w życie zmiany ustawy i rozporządzenia wykonawczego do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.