Posiedzenie zespołu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

środa, 29 listopada 2017 r.

4 grudnia 2017 r., godz. 11.00, sala 49

Głównym tematem posiedzenia będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.