Posiedzenie zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

poniedziałek, 5 marca 2018 r.

7 marca br. godz. 11.00 sala 142

Proponowany porządek obrad: 

  1. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.10.1991 r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i propozycji złożonych przez organizacje rolnicze.
  2. Wypracowanie stanowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła  i przedłożenie go do Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Inwestycji i Rozwoju.
  3. Propozycje do planu pracy Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu w 2018 r.
  4. Dyskusja na temat potrzeby wejścia w życie ustawy dotyczącej pracy Dialogu Społecznego w Rolnictwie, w tym udziału przedstawicieli ministerstw, urzędów centralnych,  instytutów naukowych oraz ekspertów omawianych tematów.
  5. Sprawy różne.