Posiedzenie zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

30 listopada 2017 r. godz. 11.00, sala 142

Głównymi tematami będzie wypracowanie ewentualnych stanowisk do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw, a także co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych.