Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

wtorek, 13 lutego 2018 r.

14 lutego 2018 r. godz. 11.00, sala wzorcownia

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  4. Pytania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
  6. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.
  7. Informacja w sprawie stanowiska Rządu RP do komunikatu KE „Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności”.
  8. Program hodowli koni w Polsce.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.