Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

piątek, 1 grudnia 2017 r.

6 grudnia 2017 r. godz. 10.00, sala 49/51.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  4. Pytania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Informacja o bieżącej działalności KOWR i ARiMR.
  6. Budżet rolny na 2018 r.
  7. Komunikat KE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej.
  8. Przyjęcie stanowisk Rady w sprawie: projektu ustawy o „Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności”; ostatnich zmian prawnych w zakresie przeprowadzania egzekucji komorniczych wobec rolników; zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw; projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.