Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

wtorek, 24 października 2017 r.

26 października 2017 r. godz. 12.00, sala 142

Głównym tematem będzie sprawozdanie Przewodniczących zespołów z realizacji planu pracy na 2017 r. oraz kwestie organizacyjne.