Kalendarium

Archiwalne
wtorek, 17 maja 2016 r.

17 maja 2016

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w posiedzeniu rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa.

poniedziałek, 16 maja 2016 r.

16 maja 2016

Sekretarz stanu Jacek Bogucki weźmie udział w konferencji naukowo-samorządowej „Rozwój regionów – wspólna perspektywa”.

piątek, 13 maja 2016 r.

13 maja 2016

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w obchodach 150.lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich.

piątek, 13 maja 2016 r.

13 maja 2016

Minister Krzysztof Jurgiel spotka się z komisarzem ds. bezpieczeństwa żywności Vytenistem Andriukaitisem.

czwartek, 12 maja 2016 r.

12 maja 2016

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wręczy nagrody najlepszym hodowcom bydła mlecznego w Polsce w 2015 roku.

środa, 4 maja 2016 r.

4-6 maja 2016

Podsekretarz stanu Ewa Lech będzie przebywała w Egipcie. Głównym celem wizyty będzie kontynuacja rozmów z kierownictwem egipskiego resortu rolnictwa, zapoczątkowanych przez Ministrów Rolnictwa Polski i Egiptu w styczniu 2016 r. w Berlinie. Ponadto wiceminister Ewa Lech weźmie udział w Targach Food Africa Cairo 2016.

środa, 4 maja 2016 r.

4-6 maja 2016

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki będzie przebywał w Turcji, gdzie weźmie udział w 30. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy.

poniedziałek, 2 maja 2016 r.

2- 6 maja 2016

Minister Krzysztof Jurgiel będzie przebywał w Chińskiej Republice Ludowej.W trakcie wizyty planowane są rozmowy z przedstawicielami kierownictwa chińskiego resortu rolnictwa oraz służb weterynaryjnych i fitosanitarnych nt. bieżącej polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Ponadto Minister weźmie udział w targach SIAL China w Szanghaju, podczas których Polska wystąpi w roli kraju honorowego.

czwartek, 28 kwietnia 2016 r.

28 – 29 kwietnia 2016

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w spotkaniu ministrów rolnictwa państwa Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Austrię, Bułgarię, Rumunię i Słowenię.

piątek, 22 kwietnia 2016 r.

22 kwietnia 2016

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w IX Euroforum Polskiego Mleczarstwa.

pokaż aktualne