Kalendarium

Archiwalne
czwartek, 14 grudnia 2017 r.

14 grudnia 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w spotkaniu, podczas którego odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu dot. jakości prac scaleniowych.

środa, 13 grudnia 2017 r.

13 grudnia 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w spotkaniu wigilijnym z radcami rolnymi krajów UE oraz Szwajcarii, USA i Nowej Zelandii.

poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

11-12 grudnia 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

piątek, 8 grudnia 2017 r.

8 grudnia 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w obradach VI Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej piątej kadencji.

sobota, 2 grudnia 2017 r.

2 grudnia 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w konferencji pn. 2 lata realizacji polityki rolnej rządu.

piątek, 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017

Sekretarz stanu Jacek Bogucki weźmie udział w konferencji pn. Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej.

piątek, 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017

Sekretarz stanu Jacek Bogucki weźmie udział w Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej oraz spotka sie z wiceministrem polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy.

piątek, 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w seminarium zorganizowanym przez Przedstawicielstwo KE w Polsce.

piątek, 1 grudnia 2017 r.

1 grudnia 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w seminarium pn. Nowa WPR UE.

czwartek, 30 listopada 2017 r.

30 listopada 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w ceremonii otwarcia Centralnych Targów Rolniczych.

pokaż aktualne