Kalendarium

Archiwalne
piątek, 20 października 2017 r.

20 października 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich RP.

piątek, 20 października 2017 r.

20 października 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w IV Forum Rolniczym Gazety Pomorskiej.

czwartek, 19 października 2017 r.

19 października 2017

Sekretarz stanu Jacek Bogucki weźmie udział w VIII Forum 100 Dorocznej Gali Przemysłu Żywnościowego.

czwartek, 19 października 2017 r.

19 października 2017

Podsekretarz stanu Ewa Lech weźmie udział w konferencji pn. „Choroby zawodowe rolników związane z czynnikami biologicznymi”.

środa, 18 października 2017 r.

18-20 października 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w 15. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Podczas Forum odbędzie się spotkanie bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem. Główny temat rozmów to przyszłość WPR i sytuacja na rynku wieprzowiny związana z ASF.

poniedziałek, 16 października 2017 r.

16 października 2017

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski wręczy państwowe i resortowe medale, odznaki i nagrody zasłużonym nauczycielom.

poniedziałek, 16 października 2017 r.

16 października 2017

Sekretarz stanu Jacek Bogucki weźmie udział w seminarium pt: „Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes”. W seminarium wezmą udział przedstawiciele polskich organizacji branżowych, a prelegentami są przedstawiciele: Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) oraz francuskiej organizacji branżowej.

piątek, 13 października 2017 r.

13 października 2017

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 W 2016/2017 r. – polskie i europejskie doświadczenia”.

piątek, 13 października 2017 r.

13 października 2017

Sekretarz stanu Jacek Bogucki będzie przebywał na Słowacji, gdzie odbędzie się Szczyt Konsumencki, z udziałem Premierów GV4, pn. "Produkty tej samej jakości dla wszystkich obywateli".

poniedziałek, 9 października 2017 r.

9 października 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki będzie przebywał w Luksemburgu, gdzie odbędzie się rada ministrów UE ds. rolnictwa.

pokaż aktualne