9 lutego 2018

piątek, 9 lutego 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w spotkaniu członków rad powiatowych samorządu rolniczego na Pomorzu.

Godz. 10.00, Hotel Victoria k. Wejherowa