8 grudnia 2017

piątek, 8 grudnia 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w obradach VI Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej piątej kadencji.

Godz. 14.00, ul. Przyszłości 5 w Parzniewie