7 czerwca 2017

środa, 7 czerwca 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotka z przedstawicielami Uniwersytetu Texańskiego oraz z młodymi rolnikami z USA przebywającymi w Polsce w ramach wymiany.

Godz. 11.00, MRiRW