26 maja 2017

piątek, 26 maja 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w konferencji pn. „Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN”.

Godz. 10.00, PODR O/w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21